Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

uzavřené prostředky komunikace na dálku nebo mimo obchodní prostory Poskytovatele

 

(dále jen „Formulář“)

 

UPOZORNĚNÍ :

 

Tento Formulář slouží k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb uzavřené s poskytovatelem služeb. Odešlete jej výlučně v případě, že chcete od smlouvy odstoupit. Doručením tohoto formuláře poskytovateli služeb účinnost smlouvy končí.

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

1. Adresát (poskytovatel služeb)

 

První moravská brokerská společnost, s.r.o., se sídlem v Brně, Štefánikova 134/64, PSČ 612 00, IČ: 49 45 24 36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12876

email: info@sdilenepojisteni.cz, telefon: 541 425 450, web: www.sdilenepojisteni.cz.

2. Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:

 

3. Datum objednání/zahájení plnění(*)

 

4. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

5. Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

6. Datum

 

7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů

1 pouze pokud je tento Formulář zasílán v listinné podobě

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

Ke stažení: 
Soubor formular_pro_odstoupeni_od_smlouvy.docx